ePrivacy and GPDR Cookie Consent Script by Cookie Consent

Dansk Ventil Center A/S · Know-how makes the difference!

 
Logo Godkendelse Beskrivelse
CE godkendelse (Europa) CE-mærkning er en nøgleindikator for et produkts overholdelse af EU-lovgivningen og muliggør varens fri bevægelighed på det europæiske marked.
CRYO CRYO SERVICE
(Kun DVC logo)
Til beskrivelse af produkter der er velegnet til brug ved kryogene opgaver.
  Canadian Standards Association
(Canada)
CSA logoet viser, at et produkt er blevet uafhængigt testet og certificeret til at opfylde anerkendte standarder for sikkerhed og brug. CSA er akkrediteret af "Standards Council of Canada", et selskab som fremmer effektiv standardisering i Canada.
  Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V.
(Europa)
DVGW blev grundlagt i 1859. Dens vigtigste opgave er at skabe de tekniske forskrifter for gas- og vandforsyning.
EEX ATEX Eex
ATEX
(Europa)
ATEX-direktivet består af to EU-direktiver , der beskriver , hvad udstyr og arbejdsmiljø er tilladt i et miljø med en eksplosiv atmosfære . ATEX navnet stammer fra den franske titel på 94/9/EF direktivet : Appareils destinés à être utilisés en ATmosphères EXplosibles.
EHEDG Logo 2014 European Hygienic Engineering and Design Group
(Europa)
EHEDG er et konsortium af udstyrsproducenter, levnedsmiddelindustrien , forskningsinstitutter og offentlige sundhedsmyndigheder , der blev grundlagt i 1989 med det formål at fremme hygiejnen under behandlingen og pakning af fødevarer.
  REGULATION (EC)
EU1935/2004
(Europa)
Godkendelsen angiver, at materialet anvendt i produktet er sikkert for kontakt med fødevarer. Dette omfatter mad og vandbeholdere, emballagematerialer, bestik osv. Forordningen gælder for ethvert produkt bestemt for kontakt med fødevarer, om det gøres af metaller, keramik, papir, pap eller plast.
  Food and Drug Administration
(USA)
FDA er ansvarlig for at beskytte og fremme folkesundheden gennem regulering og overvågning af fødevaresikkerhed, tobaksvarer, kosttilskud, receptpligtige lægemidler (medicin), vacciner, biofarmaceutiske midler, blodtransfusioner, medicinsk udstyr, enheder for elektromagnetisk stråling, kosmetik, animalske fødevarer og foderstoffer og veterinære produkter.
FIRESAFE FIRE SAFE
API607 6th
(Kun DVC logo)
API STD 607. Brandtest for 90° drejende ventiler.
Fmapproved Logo FM Approvals
(Hele verden)
FM godkendelser er en internationalt tredjeparts certificering indenfor godkendelse af kommercielle og industrielle produkter, så som: Brandbeskyttelses- bekæmpelses- udstyr, gas/røg detektion, elektrisk udstyr til både alm. og farlige områder, certificering osv.
  GOST
(SNG landene)
GOST refererer til et sæt tekniske standarder der opretholdes af det Euro-asiatiske råd for standardisering, metrologi og certificering (EASC), som er en regional organisation der opererer under ledelse af SNG. SNG består af 12 medlemslande: Armenien, Aserbajdsjan, Georgien, Hviderusland, Kirgisistan, Moldova, Rusland, Tadsjikistan, Turkmenistan, Ukraine og Usbekistan.
TR CU
(EUROAsiatic)
Det tidligere godkendelsessystem GOST er for mange produkter afløst af "TR CU", det vil sige Technical Requirements in the (EuroAsiatic) Costums Union. Det gælder stadig, at et produkt omfattet af reglerne skal være registreret og være EAC-mærket før det kan komme igennem tolden.
High Temperature High Temperature
(Kun DVC logo)
Til beskrivelse af produkter der er velegnet til brug ved meget høje temperaturer, typisk fra 250...550°C eller mere.
  IP64 - IP65
(Kun DVC logo)
IP-koden, er en international standard (IEC 60529), som angiver beskyttelsesgraden for elektrisk udstyr, hvilket udtrykker udstyrets evne til at modstå indtrængning af faste genstande og vand/væske i relevant udstyr. Den er udgivet af International Electrotechnical Commission (IEC). IP-koden omtales ofte som "Kapslingsklasse".
Pressure Equipmet Directive
(Europa)
Direktivet om trykbærende udstyr 2014/68/EU (PED) er en EU standard for design og fremstilling af trykbærende udstyr (ved "trykbærende udstyr" forstås dampkedler, trykbeholdere , rørsystemer, sikkerhedsventiler og andre komponenter udsat for tryk) generelt over en liter i volumen og med et maksimalt tryk på mere end 0,5 barg.
Rohs Restriction of Hazardous Substances Directive
(Europa)
RoHS-direktivet 2002/95/EF, ( RoHS 1 ), er en forkortelse af direktiv om begrænsning af anvendelsen af ​​visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr.
SANITARY Sanitary
(Kun DVC logo)
Til beskrivelse af produkter der er velegnet til brug i sanitære applikationer.
SIL Safety integrity level
SIL1-SIL2-SIL3-SIL4
(Europa)
Safety Integrity Level (SIL) defineres som en relativ reduktion af risikoniveau, som er en sikkerhedsfunktion , eller at angive et målniveau for risikoreduktion. I bund og grund er SIL en måling af den ydeevne, der kræves for en sikker funktion. SIL4 er det mest sikre og SIL1 det mindst sikre.
SPI LOGO (1) Scan Product Info
(Kun DVC logo)
DVC´s eget logo for produkter der er mærket med QR-kode. Den unikke QR-kode giver adgang til produktets datablad, vejledninger, certificeringer og specifikke reservedele, direkte fra en smartphone.
Ta Luft TA-luft certificeret
(Tyskland - Europa)
Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft. Emission og grænseværdier for støv, svovldioxid, nitrogenoxider, flussyre og andre gasformige uorganiske fluorforbindelser, arsen og uorganiske arsenforbindelser, bly og uorganiske blyforbindelser, cadmium og uorganiske cadmiumforbindelser, nikkel og uorganiske nikkelforbindelser, kviksølv og uorganisk kviksølv forbindelser, thallium og uorganiske thalliumforbindelser, ammoniak fra landbrug og husdyr opdræt, uorganiske gasser og partikler, organiske stoffer m.fl.
Fugitive emissions Fugitive emissions
(Europa)
ISO 15848-1 specificerer testprocedurer til evaluering af ekstern lækage af ventilspindeltætninger og huspakninger af isoleringsventiler. Desuden reguleringsventiler beregnet til anvendelse i flygtige, luftforurenende stoffer og farlige væsker.
Ul Logo UL Listed
(USA)
UL LLC er et amerikansk verdensomspændende sikkerhed, rådgivning og certificeringsselskab. UL udfører sikkerhedsrelaterede certificering, validering, afprøvning, inspektion, revision, rådgivning og uddannelsestjenester til en bred vifte af kunder, herunder fabrikanter, detailhandlere, servicevirksomheder og forbrugere.
  VA godkendelse
(Danmark)
A VA approval is a voluntary Danish scheme for water and drainage products. City and Housing Ministry has established a system of approval of products for water and drainage systems (VA approvals). All approvals assigned a VA number.
GDV Logo GDV godkendelse
(Danmark)
Godkendelsesordningen for byggevarer godkendt til drikkevand (GDV) omfatter byggevarernes sundhedsmæssige egenskaber, det vil sige afsmitning af potentielt sundhedsskadelige stoffer til drikkevandet. F.eks. vandhaner og armaturer og andre byggevarer, som er i kontakt med det kolde drikkevand, der er placeret fra indgang til ejendom og frem til tapstedet og er en fast del af drikkevandsinstallationen, er omfattet af reglerne.
KIWA Logo KIWA godkendelse
(Europa)
Hollandsk pendant til den danske GDV drikkevandsgodkendelse (se herover).
WRAS Logo WRAS
(Europa)
WRAS (WATER REGULATIONS ADVISORY SCHEME)Certificeringsmyndighed inden for vandforsyningsprodukter The Water Regulations Advisory Scheme (WRAS) er et engelsk certificeringsselskab, der vurderer vandforsyningsprodukter for at sikre, at der ikke er spild, fejlmålinger, misbrug af urimeligt forbrug eller forurening til vandforsyningen. Dette er i overensstemmelse med den engelske Water Supply (Water Fittings) Regulations 1999.

Download