ePrivacy and GPDR Cookie Consent Script by Cookie Consent

Dansk Ventil Center A/S · Know-how makes the difference!

 

Kontraventiler-og-filtre

De forskellige typer kontraventiler har alle samme funktion, men alligevel er der væsentlige forskelle at tage i betragtning. Af kontraventil forskelle kan nævnes:

- Størrelsen på tryktabet henover ventilen
- Påkrævet åbningstryk
- Om klappen er fjederpåvirket eller ej
- Det maksimalt egnede tryk
- Metallisk eller blødtættende, afgørende for tæthedsgrad og maks. temperatur
- Indbygningsmål og typen af tilslutningsender

Download