ePrivacy and GPDR Cookie Consent Script by Cookie Consent

Dansk Ventil Center A/S · Know-how makes the difference!

 

Bæredygtighed

Vi har alle et kollektivt ansvar for at bidrage til en bæredygtig udvikling. Vores ambition er at tænke bæredygtigt gennem alle aspekter af vores organisation, fra valg af transportør og materialer i vores produkter til den mængde papir vi bruger. Vores arbejde med bæredygtighed giver sig også udtryk i, at vi leverer produkter af høj kvalitet, da miljø og kvalitet ofte går hånd i hånd.

Vores miljøansvar står højt på vores dagsorden, og vi stræber altid efter at sikre minimal negativ miljøpåvirkning. Det betyder at vi altid overvejer miljømæssige aspekter ved valg af leverandører og indkøb af nye produkter. Vores tilbud følger altid kundernes kvalitetskrav. Kvalitet skal karakterisere vores forretning, og det stræber vi efter ved at inddrage alle medarbejdere i de relevante processer. Vi tilstræber løbende at være blandt branchens bedste i miljø- og kvalitetssammenhæng. Desuden tilstræbes at vores produkter har så lille miljøpåvirkning som muligt, set i et livscyklusperspektiv. Det kræver, at vores forbedringer hele tiden opretholdes og overstiger vores kunders forventninger.

Vor miljøpolitik handler primært om følgende hovedområder:

  • Bortskaffelse af emballage og affald.
  • Miljømæssige krav til producenterne.
  • Fremme medarbejdernes miljøbevidsthed. 

Bortskaffelse af emballage og affald

Vi genanvender i stort omfang emballage. Uanvendeligt emballage og andet affald bortskaffes under størst mulig hensyntagen til miljøet. Dette indebærer, at alt affald sorteres inden afhentning. I detaljer er det ensbetydende med at følgende emballage/affald sorteres i separate containere:

- Metaller.
- Træ.
- Styropor.
- Plastic.
- Papir og kartonnage.

Miljømæssige krav til producenterne

Målet er igennem krav til leverandører at være med til at reducere miljøbelastningen og ressourceforbruget.

Vi vil løbende præge vore leverandører m.h.t. miljømæssige forbedringer, således at emballeringen fra producenten i videst muligt omfang kan genbruges som salgsemballage.

Fremme medarbejdernes miljøbevidsthed

Vort mål er via interne informationer at fremme medarbejdernes miljøbevidsthed. Det skal være en naturlig handling at tage hensyn til vort fælles miljø, både som private personer og som virksomhed. Vi vil årligt foretage en vurdering af vor miljøpolitik.

CSR politik - læs mere her

Download