Dansk Ventil Center A/S · Know-how makes the difference!

 

 

Baeredygtighed DK 715X225px RGB238

Miljø

Vi er en dansk handelsvirksomhed uden egen produktion. Vor miljøpolitik handler derfor primært om følgende hovedområder:

  • Bortskaffelse af emballage og affald.
  • Miljømæssige krav til producenterne.
  • Fremme medarbejdernes miljøbevidsthed. 

 

Bortskaffelse af emballage og affald

Vi genanvender i stort omfang emballage. Uanvendeligt emballage og andet affald bortskaffes under størst mulig hensyntagen til miljøet. Dette indebærer, at alt affald sorteres inden afhentning. I detaljer er det ensbetydende med at følgende emballage/affald sorteres i separate containere:

- Metaller.
- Træ.
- Styropor.
- Plastic.
- Papir og kartonnage.

Miljømæssige krav til producenterne


Målet er igennem krav til leverandører at være med til at reducere miljøbelastningen og ressourceforbruget.

Vi vil løbende præge vore leverandører m.h.t. miljømæssige forbedringer, således at emballeringen fra producenten i videst muligt omfang kan genbruges som salgsemballage.

Fremme medarbejdernes miljøbevidsthed

Vort mål er via interne informationer at fremme medarbejdernes miljøbevidsthed. Det skal være en naturlig handling at tage hensyn til vort fælles miljø, både som private personer og som virksomhed. Vi vil årligt foretage en vurdering af vor miljøpolitik.

 CSR politik - læs mere her